Privacy policy

Welke persoonsgegevens verwerkt CBEE Clever?

CBEE Clever verzamelt slechts een beperkt aantal persoonsgegevens via de website en het contactformulier. In sommige gevallen verkrijgen wij ook gegevens via sollicitaties. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens wanneer u klant bij ons wordt. Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie. De persoonsgegevens die wij mogelijkerwijs verwerken zijn:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Adres en woonplaats
 • BSN-nummer

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor:

 • Het verbeteren van onze marketingacties. Zo kan uw IP-adres gebruikt worden om later, op andere websites, advertenties van CBEE Clever te kunnen vertonen.
 • Het onderhouden van contact. Uw naam en e-mailadres fungeert voor ons als de noodzakelijke basis om, na dat u ons contactformulier heeft ingevuld, contact met u op te kunnen nemen.
 • Het verzorgen en verwerken van belastingaangiften, toeslagen en salarisadministratie. De wet verplicht ons hierbij het BSN-nummer te verwerken.
 • Het uitvoeren van de opdracht tot dienstverlening, zoals met de klant afgesproken. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht.

Hoelang CBEE Clever uw gegevens bewaart

CBEE Clever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van gegevens baseren we op de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar, tenzij anders geregeld bij wet. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van gegevens met derden

CBEE Clever deelt uw gegevens met derden wanneer dit strikt noodzakelijk is. Echter, wij zullen nooit uw gegevens verkopen of delen met marketingorganisaties. Wij kunnen uw gegevens delen met:

 • AdCrowd, ons retargetingplatform. Het versturen van uw IP-adres is hierbij nodig zodat relevante advertenties aan u getoond kunnen worden.
 • WordPress, het platform waar onze website op gebouwd is. In dit platform zullen eventueel verzamelde persoonlijke gegevens (uw naam en e-mailadres) opgeslagen worden. WordPress zal echter nooit uw gegevens gebruiken, voor welk doel dan ook.

Google Analytics

Om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt, maken wij gebruik van Google Analytics. Met dit bedrijf hebben we op 26 maart 2018 een bewerkersovereenkomst afgesloten. Alle gegevens die we met behulp van Google Analytics verzamelen zijn anoniem en versleuteld. Niets van deze gegevens kan herleid worden naar individuen. Daarnaast delen we geen enkele gegevens met Google.

Wij hebben de stappen zoals aangeraden door de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd, en ons Google Analytics-account volledig privacy vriendelijk ingericht. Daarom zal de cookie van Google nog steeds worden geladen.

Gegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar

CBEE Clever heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. Helaas kunnen wij niet controleren of iemand ouder is dan 16 jaar – dit zou afbreuk doen aan de privacy van alle bezoekers. Mocht u in de veronderstelling zijn dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld van een bezoeker jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met Wij zullen deze gegevens verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Natuurlijk heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cbee.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

CBEE Clever neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CBEE Clever maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast is de toegang tot uw gegevens beveiligd door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CBEE Clever verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@cbee.nl. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.